תנאי אחריות

תנאי אחריות עבור יחידות חימום מכל הדגמים של המותגים:
NOBO
HYBRO TECHNOLOGIES
BAORON
אלפא חום (הייברו טכנולוגיות ח.פ./ע.מ. 302502943) ת.ד. 5166 ירושלים 9105101 להלן "אלפא-חום"
נותנת בזאת אחריות על יחידות החימום כדלהלן:
עבור יחידות חימום NOBO אחריות למשך 3 שנים
עבור יחידות חימום HYBRO אחריות למשך 5 שנים
עבור יחידות חימום BAORON אחריות למשך 2 שנים

אלפא-חום מתחייבת לתקן, ללא תמורה נוספת, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, במידה ויידרש, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה, למעט קלקולים הנובעים מנזק שגרם הצרכן.
אלפא-חום מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון אלפא-חום תשתמש בחלקים מקוריים לצורך התיקון.
במידה ולא יתאפשר תיקון המוצר בהתאם לאמור לעיל, יסופק לצרכן מוצר זהה או מסוג ואיכות דומים או בעל שווי ערך דומה בהתאם להחלטת אלפא-חום.

השירות במסגרת האחריות הינו באתר/בבית הלקוח על יד נציג מוסמך מטעם אלפא-חום שיגיע לאחר אבחון התקלה באמצעות שיחה טלפונית עם הלקוח, לאחר שהוברר שיש אכן צורך בהגעת הנציג

האחריות הינה על המכשיר עצמו ולא על כל נזק אחר שנגרם בסביבת המכשיר.

אין אחריות לנזק כתוצאה מכוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר לצרכן.

אין אחריות על רגליות, גלגלים ושלטים.

אין אחריות לנזק כתוצאה ממכה, נפילה, תאונה.

אין אחריות לתיקון שנעשה במוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך מטעם אלפא-חום

אין אחריות לתקלות שנגרמו כתוצאה מהזנחה בהחזקת המכשיר כגון לכלוך או אבק שנכנס למכשיר.

אין אחריות על רשלנות או זדון של הצרכן לרבות שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, והכל בכפוף להוראות הדין.
אין אחריות על המכשיר מתום תקופת האחריות.

מובהר בזאת כי לצורך קבלת שירות במסגרת האחריות אין צורך בתעודת אחריות, השירות באחריות ינתן בהצגת חשבונית קניה עם תאריך נקוב.

מסמך זה כתוב בלשון זכר אך הן מכוונות לגברים ונשים כאחד.
מסמך תנאי אחריות זה נועד בין היתר לפרט את זכויות הצרכן על פי תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות מכירה), תשס"ו – 2006, ובכל מקרה אין באמור בה לגרוע מזכויות הצרכן על פי האמור בתקנות הנ"ל.

אלפא-חום אינה מתחייבת לפעולה רציפה או נקייה משגיאות של המוצר.
חיובי החברה על פי האמור במסמך זה הינם לתקופה מוגבלת של משך זמן האחריות הנקוב מעלה עבור המותגים השונים אלא אם צוין אחרת בחשבונית. תנאי האחריות הכתובים במסמך זה מבטלים כל אחריות ערבויות קודמות או אחרות שניתנו, בכתב ו/או בעל פה על ידי אלפא-חום או ספק אחר.

פרטי יצירת קשר במקרה של צורך במימוש האחריות:
טלפון: 073-3744838
פקס: 077-4704286
מייל: sales@alfa-h.co.il

מחפשים משהו ספציפי?

הידד! הוספת את המוצר לסל הקניות

דילוג לתוכן